Napsali jste nám

Netíková Lenka

Interní oddělení

03.07.2020 - Chtěla bych touto cestou moc poděkovat Všem, kteří se s velkou pečlivostí starali o mojí babičku pí. Vlastu Vlčkovou, a to především prim. MUDr. Balabánovi, všem sestřičkám a lékařům chirurgické části MOJIP, také celému týmu chirurgického sálu a neméně celému anesteziologickému týmu. Další poděkování patří všem sestřičkám a lékařům ARO oddělení, dále sestřičkám, ošetřovatelkám a paní doktorce MUDr. Tatianně Tatarets z interního oddělení. Všichni za mojí babičku bojovali "jako lvi" a já jsem jim za to neskutečně vděčná. JSTE SKVĚLÍ!!! 

Kvasnička David

Oddělení následné péče

24.06.2020 - Poděkování. Jsem velmi vděčný za obětavý,lidský,přátelský přístup personálu na oddělení ONP A. Po přeložení naší maminky z K.V. jsme začali věřit na zázraky. Péče lékařů,sester,sanitářů,ošetřovatelek a rehabilitačních pracovnic pracujících na tomto oddělení je obdivuhodná! Moc všem děkuji za celou rodinu. David Kvasnička 

Paní Botošová

Chirurgické oddělení

22.06.2020 - Vážený pane řediteli,      nelze slovy vyjádřit naší vděčnost, ale přesto musím tyto řádky napsat.        Chtěli bychom touto cestou poděkovat doktorům z Vaší nemocnice a to především  MUDr. Šiškové, MUDr. Stowasserovi, MUDr. Youtovetsovi, MUDr. Fogašovi a MUDr. Otýsovi a týmu ze záchranky. I díky tomu, že ho záchranáři přivezli včas a oni byli ve správnou dobu na správném místě a díky jejich neuvěřitelnému výkonu na operačním sále, dnes můžeme  děkovat za život našeho syna.      Myslím, že takových zákroků, zde v Sokolovské nemocnici, moc nemáte, protože vyžadují další opravdu speciální odbornost, ale Vaši doktoři, vzhledem k tomu, že je tlačil čas, zvládli neuvěřitelné. Stejně jako ostatní, kteří se jim na sále snažili pomoci.      Opravdu neumíme slovy vyjádřit, jak moc vděční jsme za jejich, v tu chvíli, důležité a těžké rozhodnutí, za jejich výkon a boj na sále.      Dále náš dík patří sestřičkám a veškerému personálu na oddělení ARO,  kde se o našeho syna starali jako o vlastního a i díky jejich úsilí a péči ho mohli předat na dětské oddělení, kam směřuje naše další poděkování, protože veškerý personál se o něj opravdu dokonale staral a pomáhal mu v dalším zotavování.     Děkujeme také sestřičkám z rehabilitace, které ho postavily na nohy, aby udělal svoje první kroky.      Neposlední dík také patří personálu Vaší kuchyně, kde se snažili, aby díky stravě nabyl zase sílu vstát.      Dále také děkujeme veškerému personálu za opravdu velmi lidský a vstřícný přístup k nám, jako k rodičům.      Obrovské díky vyřiďte prosím všem od celé naší rodiny a hlavně děkuje  Honza

Bešťáková Irena

Chirurgické oddělení

10.06.2020 - Děkuji tímto celému týmu chirurgie III. za milý, vstřícný a profesionální přístup k pacientům. I když v době mého pobytu nebyly povoleny návštěvy, nepřipadala jsem si osamělá. Též velice děkuji MUDr.Stowasserovi za výborně provedenou operaci, MUDr.Trnkovi za perfektní přípravu před operaci včetně uspání, také celému personálu na sále. Je obdivuhodné, že v této nelehké době a v jejich náročné práci si zachovali lidskou tvář a humor. 

Mannertová Eva

Chirurgické oddělení

27.05.2020 - Chtěla bych touto cestou poděkovat celému týmu Chirurgie III. za profesionální, ale hlavně milý, lidský přístup,ochotu a péči o pacienty. Velice si vážím náročné práce sestřiček a celého týmu. Ještě jednou děkuji, Eva Mannertová

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 

Zákaz návštěv v nemocnici

11.01.2021 - Vážení pacienti, aktuální epidemiologická situace nám ani nyní nedovoluje umožnit návštěvy pacientů na lůžkových odděleních naší nemocnice. ...

Odběrové místo na Covid-19 je na koupališti Michal-Vítkov!

16.12.2020 - Dnešním dnem jsme na našem odběrovém místě v Sokolově zahájili dobrovolné testování občanů České republiky antigeními testy. Zájemci se mohou objednávat prostřednictvím...

Archiv novinek

Slovenská 545

356 01 Sokolov

IČO: 24747246

skupinové DIČ: CZ699004572  
 

Copyright © 2021 NEMOS NET