Napsali jste nám

Hausman Lukáš

Oční oddělení

06.08.2020 - Dobrý den, dnes jsem byl na Očním oddělení a chtěl bych velice pochválit přístup personálu. Milý, usměvavý a ochotný poradit. 

Boháč Martin

Anesteziologicko-resuscitační oddělení

10.07.2020 - Vážené dámy a pánové,  dovolte nám, abychom Vám poděkovali za obrovské úsilí, profesionalitu a obětavou práci všem profesionálům i dobrovolníkům, kteří se podíleli na záchraně našich kolegů a cestujících při tragické železniční nehodě dne 7. 7. 2020 u Perninku. Velice si vážíme nesnadné práce a maximálního nasazení při této nehodě jakož i další péče o zraněné v nemocničních zařízeních a následné péči.  Díky Vaší rychlosti a skvělé práci se dostalo maximální péče každému, kdo v tu chvíli potřeboval pomoci. Toto poděkování nedokáže dostatečně vyjádřit  naši vděčnost při záchraně životů a péči o  zraněné, kterou věnujete každému, kdo ji v dané chvíli potřebuje. Vážíme si toho, že se nejen profesionální složky ale i dobrovolníci dokázali v těžké chvíli semknout a jako jeden tým pomáhat potřebným.  Věříme, že naše poděkování se dostane každému a třeba i maličko potěší. Přejeme do budoucna co nejméně podobných událostí a děkujeme, že jste tu pro nás všechny.    S pozdravem  Vlakové čety a strojvedoucí ČD Karlovy Vary a Cheb 

Netíková Lenka

Interní oddělení

03.07.2020 - Chtěla bych touto cestou moc poděkovat Všem, kteří se s velkou pečlivostí starali o mojí babičku pí. Vlastu Vlčkovou, a to především prim. MUDr. Balabánovi, všem sestřičkám a lékařům chirurgické části MOJIP, také celému týmu chirurgického sálu a neméně celému anesteziologickému týmu. Další poděkování patří všem sestřičkám a lékařům ARO oddělení, dále sestřičkám, ošetřovatelkám a paní doktorce MUDr. Tatianně Tatarets z interního oddělení. Všichni za mojí babičku bojovali "jako lvi" a já jsem jim za to neskutečně vděčná. JSTE SKVĚLÍ!!! 

Kvasnička David

Oddělení následné péče

24.06.2020 - Poděkování. Jsem velmi vděčný za obětavý,lidský,přátelský přístup personálu na oddělení ONP A. Po přeložení naší maminky z K.V. jsme začali věřit na zázraky. Péče lékařů,sester,sanitářů,ošetřovatelek a rehabilitačních pracovnic pracujících na tomto oddělení je obdivuhodná! Moc všem děkuji za celou rodinu. David Kvasnička 

Paní Botošová

Chirurgické oddělení

22.06.2020 - Vážený pane řediteli,      nelze slovy vyjádřit naší vděčnost, ale přesto musím tyto řádky napsat.        Chtěli bychom touto cestou poděkovat doktorům z Vaší nemocnice a to především  MUDr. Šiškové, MUDr. Stowasserovi, MUDr. Youtovetsovi, MUDr. Fogašovi a MUDr. Otýsovi a týmu ze záchranky. I díky tomu, že ho záchranáři přivezli včas a oni byli ve správnou dobu na správném místě a díky jejich neuvěřitelnému výkonu na operačním sále, dnes můžeme  děkovat za život našeho syna.      Myslím, že takových zákroků, zde v Sokolovské nemocnici, moc nemáte, protože vyžadují další opravdu speciální odbornost, ale Vaši doktoři, vzhledem k tomu, že je tlačil čas, zvládli neuvěřitelné. Stejně jako ostatní, kteří se jim na sále snažili pomoci.      Opravdu neumíme slovy vyjádřit, jak moc vděční jsme za jejich, v tu chvíli, důležité a těžké rozhodnutí, za jejich výkon a boj na sále.      Dále náš dík patří sestřičkám a veškerému personálu na oddělení ARO,  kde se o našeho syna starali jako o vlastního a i díky jejich úsilí a péči ho mohli předat na dětské oddělení, kam směřuje naše další poděkování, protože veškerý personál se o něj opravdu dokonale staral a pomáhal mu v dalším zotavování.     Děkujeme také sestřičkám z rehabilitace, které ho postavily na nohy, aby udělal svoje první kroky.      Neposlední dík také patří personálu Vaší kuchyně, kde se snažili, aby díky stravě nabyl zase sílu vstát.      Dále také děkujeme veškerému personálu za opravdu velmi lidský a vstřícný přístup k nám, jako k rodičům.      Obrovské díky vyřiďte prosím všem od celé naší rodiny a hlavně děkuje  Honza

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTA 2020

02.07.2020 - ...

Sokolovská nemocnice otevřela nové Dárcovské centrum

23.06.2020 - Nemocnice Sokolov otevřela nové moderní Dárcovské centrum. Vybudované Dárcovské centrum v prostorách pavilonu C bude sloužit nejen pro odběry krve, ale i krevní plazmy a také jako...

Archiv novinek

Slovenská 545

356 01 Sokolov

IČO: 24747246

skupinové DIČ: CZ699004572  
 

Copyright © 2020 NEMOS NET