​2.SOKOLOVSKÝ PEDIATRICKÝ DEN

4.11.2017 se koná již druhý ročník Sokolovského pediatrického dne Nemocnice Sokolov. Nezapomeňte se přihlásit!

1.SOKOLOVSKÝ PEDIATRICKÝ DEN

Sokolovský pediatrický den na půdě sokolovského gymnázia měl velký ohlas..

V sobotu 28.1.2017 se na 140 lékařů a sester sešlo v aule sokolovského gymnázia, aby absolvovali 1. ročník  Sokolovského pediatrického dne Nemocnice Sokolov. Tato akreditovaná akce byla určena pro lékařské i nelékařské zdravotnické pracovníky a garantem akce se stal primář dětského oddělení Nemocnice Sokolov MUDr. Luboš. Vaněk. Hostem setkání byl MUDr. Jiří Štefan, zdravotní ředitel skupiny NEMOS GROUP, jehož součástí je mimo jiné i Nemocnice Sokolov.
 
Hlavními organizátorkami byly lékařky dětského oddělení MUDr. Markéta Halířová a MUDr. Jana Kurcová.

„Na počátku byla chuť uspořádat zde vzdělávací akci, která  by nás samotné obsahem opravdu zaujala a která by zároveň dokázala na jedno místo přivézt nemocniční pediatry, dětské sestry, PLDD a specialisty z jednotlivých odborů, což se myslím podařilo,“ sdělila MUDr. Halířová.
 
O nabitý program a vysokou úroveň jednotlivých přednášek se postarali lékaři z oborů ortopedie, dermatologie, ophtalomologie, dětské gynekologie či klinické psychologie. Zajímavou přednášku si připravil prim. ARO MUDr. Alexander Aboši či Doc. MUDr. Jiří Dušek CSc., který hovořil na téma „Primární noční enuréza“.
 
„Rádi bychom seminář zopakovali i příští rok, zájem už kolegové avizovali, dokonce máme i přislíben návrat známé plzeňské fyzioterapeutky Jany Skalové, jejíž přednáška vyvolala  největší ohlasy. Teď musíme ale nabrat druhý dech, bylo to opravdu náročné,“ podotkla MUDr. Halířová.
 
„Chtěl bych poděkovat nejen organizátorům za přípravu tak velké akce, ale také řediteli Gymnázia Sokolov RNDr. Jiřímu Widžovi a jeho zástupkyni Mgr.Lence Chvalové, že nám umožnili ji zrealizovat v jejich prostorách ,“ doplnil prim. MUDr. Luboš Vaněk.
 
Partnery akce byly společnosti: Ferring Pharmaceuticals, Glennmark Pharmaceuticals, Merck, Medac, Nestle a společnosti 4 Life Pharma. 

 
Program: 

8:00 – 9:00   Registrace
9:00 – 9:05  Zahájení
9:05 – 9:25  prim.MUDr. Alexander Aboši – KPR u dětí
9:25 – 9:45  prim.MUDr. Alexander Aboši 
  - Anestezie u dětí v Nemocnici Sokolov
9:45 – 10:00    MUDr. L.Koliášová/MUDr.V.Kamencová
  - Indikace k vyšetření dětským ophtalmologem
10:00 – 10:20  Mgr.Zuzana Pastieriková-Neveďalová
  - Úzkostné poruchy v dětství

10:20 – 10:50  Přestávka

10:50 – 11:05 Prezentace firmy Glenmark
10:05 – 11:35 MUDr.Jitka Zejdová
   - Koordinace péče pro rizikové NR a kojence
11:35 – 12:05 Jana Skalová - Jak teď, tak potom

12:05 – 12:45 Přestávka

12:45 – 13:15 MUDr. Hana Kosová, Ph.D., I.F.E.P.A.G
  - Zánětlivá onemocnění vulvy a pochvy u dětí a   dospívajících
13:15 – 13:25 MUDr.Marek Kalenda - Plochá noha
13:25 – 13:35 MUDr.Marek Kalenda  - Vadné držení těla
13:35 – 14:05 Doc.MUDr.Jiří Dušek CSc. - Primární noční enuréza

14:05 – 14:35 Přestávka

14:35 – 15:05 prim.MUDr.Němcová – Vybrané kapitoly z dětské dermatologie
15:05 - 15:25 MUDr.Libuše Sobotková - Bolesti hlavy u dětí
15:25 – 15:50 Kazuistiky DO Cheb
15:50 – 16:00 Kazuistika PLDD – MUDr.Zuzana Michálková
16:00 – 16:15 Kazuistika  DO Sokolov
16:20              Závěr odborného programuSanitářský kurz

17.07.2018 - Nemocnice Sokolov zahajuje dne 6. 9. 2018 akreditovaný kurz „SANITÁŘ". Rozsah výuky je 100 hodin teorie a 80 hodin praxe. Teoretická výuka bude každé úterý a čtvrtek od 14,30...

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTA

27.06.2018 - ...

Archiv novinek

Slovenská 545

356 01 Sokolov

IČO: 24747246

skupinové DIČ: CZ699004572  
 

Copyright © 2018 NEMOS NET