Sanitářský kurz

Nemocnice Sokolov zahajuje dne 10. 2. 2020 akreditovaný kurz „SANITÁŘ".

Rozsah výuky je 100 hodin teorie a 80 hodin praxe. Teoretická výuka bude každé úterý od 13,30 do 19,00 hodin. Praxe je plánovaná individuálně s ohledem na možnosti a požadavky účastníků kurzu. Kurz bude ukončen složením závěrečné praktické a ústní zkoušky před zkušební komisí. Absolvent obdrží Osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání Sanitář.
 
Cílem kurzu je připravit účastníky k výkonu povolání sanitáře, který pak vykonává činnosti v rámci poskytování zdravotní péče pod odborným dohledem nebo přímým vedením zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu.

Absolvent kurzu může vykonávat povolání sanitáře v oblasti zdravotní péče tím, že se podílí na poskytování zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení v oblastech preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické, dispenzární, laboratorní, lékárenské péče i autoptického oddělení. Pod přímým vedením zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu může vykonávat své povolání i na pracovištích vysoce specializované péče. Absolvent kurzu bude teoreticky i prakticky připraven zajistit základní ošetřovatelskou péči, poskytnout nezbytnou první pomoc, psychologicky přistupovat k nemocnému, získá schopnosti respektovat materiální a finanční zdroje a získá předpoklady k týmové práci s příslušníky jiných profesí ve zdravotnictví.

Kurz je akreditovaný MZČR.
 
Cena kurzu:  1.000,-Kč pro zaměstnance Nemocnice Sokolov
                       5.000,- Kč pro externí účastníky
 
Do kurzu jsou uchazeči zařazeni do týdne na základě podané žádosti/přihlášky a splnění vstupních podmínek:
  • Ukončené základní vzdělání
  • Dobrý zdravotní stav
  • Dovršení věku 18 let
 
Odborný garant kurzu a kontaktní osoby:
Soňa Malá, náměstek ošetřeovatelské péče  e-mail:sona.mala@nemocnicesokolov.cz
Martina Kalendová, náměstek ošetřovatelské péče,  e-mail: martina.kalendova@nemocnicesokolov.cz

Řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku doručte Bc. Andree Novotné na personální oddělení osobně nebo poštou na adresu: Slovenská 545, 356 01 Sokolov​

Učební plán
Učební plán se skládá celkem ze 7 modulů a je realizován formou teoretické a praktické výuky včetně odborné praxe v celkovém počtu 180 vyučujících hodin.
 
Označení modulu Název modulu Metody výuky Hodinová dotace
ZM Základy veřejného zdravotnictví Teoretická výuka (přednášky) 8
OM 1 Somatologie Teoretická výuka (přednášky) 17
OM 2 Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena Teoreticko-praktická  výuka (přednášky, nácvik, demonstrační a názorná výuka) 17
OM 3 Specifika jednotlivých pracovišť Teoreticko-praktická  výuka (přednášky, exkurze) 12
OM 4 Postupy a techniky při zajišťování zdravotní a ošetřovatelské péče Teoreticko-praktická výuka (přednášky, demonstrační a názorná výuka, nácvik dovedností a návyků) 34
OM 5 Základní zdravotnická psychologie, etika a komunikace Teoreticko – praktická výuka (skupinová práce, nácvik komunikačních metod, cvičení – autogenní trénink) 12
OM 6 Odborná praxe – Nemocnice Sokolov Odborná praxe – (asistování, individuální praxe, instruktáž) 80
Celkem 180 hodin
 
Dokumenty ke stažení:   Přihláška do akreditovaného kurzu „SANITÁŘ“
 

Zákaz návštěv v nemocnici

11.01.2021 - Vážení pacienti, aktuální epidemiologická situace nám ani nyní nedovoluje umožnit návštěvy pacientů na lůžkových odděleních naší nemocnice. ...

Odběrové místo na Covid-19 je na koupališti Michal-Vítkov!

16.12.2020 - Dnešním dnem jsme na našem odběrovém místě v Sokolově zahájili dobrovolné testování občanů České republiky antigeními testy. Zájemci se mohou objednávat prostřednictvím...

Archiv novinek

Slovenská 545

356 01 Sokolov

IČO: 24747246

skupinové DIČ: CZ699004572  
 

Copyright © 2021 NEMOS NET