Sanitářský kurz

Nemocnice Sokolov zahajuje dne 6. 9. 2018 akreditovaný kurz „SANITÁŘ".

Rozsah výuky je 100 hodin teorie a 80 hodin praxe. Teoretická výuka bude každé úterý a čtvrtek od 14,30 do 19,00 hodin a každou druhou sobotu počínaje od 8,00 do 13,00. Praxe je plánovaná individuálně s ohledem na možnosti a požadavky účastníků kurzu. Kurz bude ukončen složením závěrečné praktické a ústní zkoušky před zkušební komisí. Absolvent obdrží Osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání Sanitář.
 
Cílem kurzu je připravit účastníky k výkonu povolání sanitáře, který pak vykonává činnosti v rámci poskytování zdravotní péče pod odborným dohledem nebo přímým vedením zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu.

Absolvent kurzu může vykonávat povolání sanitáře v oblasti zdravotní péče tím, že se podílí na poskytování zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení v oblastech preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické, dispenzární, laboratorní, lékárenské péče i autoptického oddělení. Pod přímým vedením zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu může vykonávat své povolání i na pracovištích vysoce specializované péče.

Kurz je akreditovaný MZČR.
 
Cena kurzu: 5.000,- KČ
 
Do kurzu jsou uchazeči zařazeni do týdne na základě podané žádosti/přihlášky a splnění vstupních podmínek:
  • Ukončené základní vzdělání
  • Dobrý zdravotní stav
  • Dovršení věku 18 let
 
Uzávěrka přihlášek: do 31.8.2018
 

Bližší informace a kontakt:
Soňa Malá, vrchní sestra COS a CS, tel.: 774/118 114, e-mail:sona.mala@nemosok.cz

Učební plán
Učební plán se skládá celkem ze 7 modulů a je realizován formou teoretické a praktické výuky včetně odborné praxe v celkovém počtu 180 vyučujících hodin.
 
Označení modulu Název modulu Metody výuky Hodinová dotace
ZM Základy veřejného zdravotnictví Teoretická výuka (přednášky) 8
OM 1 Somatologie Teoretická výuka (přednášky) 17
OM 2 Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena Teoreticko-praktická  výuka (přednášky, nácvik, demonstrační a názorná výuka) 17
OM 3 Specifika jednotlivých pracovišť Teoreticko-praktická  výuka (přednášky, exkurze) 12
OM 4 Postupy a techniky při zajišťování zdravotní a ošetřovatelské péče Teoreticko-praktická výuka (přednášky, demonstrační a názorná výuka, nácvik dovedností a návyků) 34
OM 5 Základní zdravotnická psychologie, etika a komunikace Teoreticko – praktická výuka (skupinová práce, nácvik komunikačních metod, cvičení – autogenní trénink) 12
OM 6 Odborná praxe – Nemocnice Sokolov Odborná praxe – (asistování, individuální praxe, instruktáž) 80
Celkem 180 hodin
 
Dokumenty ke stažení:   Přihláška do akreditovaného kurzu „SANITÁŘ“
 

Šikovný školák učil děti zdravovědě, chování na silnici i jak se trefit do brány

23.05.2019 - Jak funguje lidské tělo, jak se chovat na silnici, co dělat, aby nevznikl požár a jak se chovat při požáru a také jak trefit pukem bránu či kličkovat s fotbalovým míčem. To...

V ostrovské a sokolovské nemocnici poradili zájemcům, jak si správně umýt ruce

09.05.2019 - Poukázat na nebezpečí přenosu infekcí na vlastních rukou měla za úkol preventivní akce „Mezinárodní den hygieny rukou“, ke které se během úterý opět připojila sokolovská...

Archiv novinek

Slovenská 545

356 01 Sokolov

IČO: 24747246

skupinové DIČ: CZ699004572  
 

Copyright © 2019 NEMOS NET