Nemocnice Sokolov

Adresa

Slovenská 545
356 01 Sokolov

Parkování

Návštěvníci a klienti Nemocnice Sokolov mohou od 1. 7. 2015 využívat nově postavený parkovací dům pro Nemocnici Sokolov, jehož součástí je nový centrální registr. Stavba byla zahájena v březnu roku 2014 a po necelých 16 měsících nabízí ve dvou patrech celkem 133 parkovacích míst, z toho 6 míst je vyhrazeno pro ZTP a 2 místa s rozšířenou manipulační plochou jsou určena pro osoby doprovázející dítě v kočárku.
Parkování v Nemocnici Sokolov
 
 

 1. Parkování v Nemocnici Sokolov se řídí Provozním řádem, který upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem parkoviště a řidiči motorových vozidel a motocyklů.
 2. Prostor parkoviště je určen pouze pro zákazníky vjíždějící s vozidly bez přívěsu o maximální hmotnosti do 3,5 tuny nebo s motocykly.
 3. Rychlost jízdy na parkovišti je max. 10 km/hodinu.
 4. Provozovatel zabezpečuje 24 hodinový nepřetržitý provoz parkoviště.
 5. Parkovací doba bez poplatku: 1 hodina
 6. Každá započatá hodina, nad rámec parkovací doby bez poplatku, zpoplatněna 20,-- Kč.
 7. Čas pro odjezd po zaplacení je 10 minut.
 8. Cena za stání vozidla na parkovací ploše se provádí v Kč mincemi nebo bankovkami v nominální výši uvedenými na automatické pokladně.
 9. Při ztrátě parkovacího lístku musí zákazník v recepci Centrálního registru uhradit za ztracený lístek pokutu ve výši 1.000,--Kč a parkovné dle doby parkování.
 10. Kontaktní spojení na pracoviště Centrálního registru je možné navázat:
 • telefonní linkou: 352520122 nebo 352520123
 1. Standardní odbavovací režim parkoviště:
 1. při vjezdu na parkoviště si zákazník vyzvedne parkovací lístek u vjezdového stojanu,
 2. zákazník je povinen uchovat parkovací lístek v neporušeném stavu až do doby odjezdu z parkoviště,
 3. pokud zákazník odjede z parkoviště do 1 hodiny od doby vjezdu na parkoviště, nepodléhá jeho stání na parkovišti zpoplatnění a při příjezdu k výjezdovému stojanu a vložení parkovacího lístku je mu umožněno odjet bez úhrady parkovného,
 4. před odjezdem z parkoviště po 1 hodinovém parkování musí zákazník vložit parkovací lístek stanoveným způsobem do automatické pokladny a uhradit určenou cenu za parkování,
 5. po řádné úhradě ceny za parkování vydá automatická pokladna zákazníkovi zpět parkovací lístek s vyznačením doby provedení úhrady,
 6. zákazník najede s vozidlem k výjezdovému stojanu, vloží do čtečky výjezdového stojanu parkovací lístek a v případě, že jsou splněny platební a časové povinnosti zákazníka pro vyjetí z parkoviště, automatické zvednutí závory výjezdového stojanu umožní zákazníkovi výjezd z parkoviště.
 7. v případě, že tak neučiní a automatická výjezdová závora mu neumožní odjezd z parkoviště, je povinen se odebrat k automatické pokladně a zde uhradit příslušný poplatek za parkovné
 8. V případě zájmu o daňový doklad si zákazník v průběhu platby zmáčkne tlačítko „Doklad o zaplacení“ a je mu vytištěn daňový doklad o úhradě parkovného.

 
Provozovatelem parkoviště je společnost Nemos Service s.r.o.  

Plán areálu

Pavilon A Chirurgické oddělení Pavilon D ODN
    Toxikologie
Ortopedické oddělení Pavilon E Gyn.-por. oddělení
Pavilon B Oddělení soudního lékařství Oční oddělení
Oddělení patologické anatomie Dětské oddělení
ARO Pohotovost - dětská
RDG oddělení ORL oddělení
Ambulance léčby bolesti Rehabilitační oddělení
Multioborová JIP Kožní oddělení
Iktové centrum Makulární centrum
Neurologické oddělení  
Pavilon C Centrální sterilizace Pavilon F Centrální sklady
RDG - mammoscreening Stravovací provoz
Laboratoř OKBH Pavilon G Údržba
Transfuzní oddělení   Ředitelství nemocnice
Chirurgická ambulance   Nemos Ambulance
Interní ambulance    
Neurologická ambulance    
Interní oddělení C+D    
Pohotovost    
  Ortopedická ambulance    
  Stacionář    
       

Mapa


Zvětšit mapu

Nová magnetická rezonance v Nemocnici Sokolov slibuje zkrácení čekací doby na vyšetření

21.01.2021 - Přesněji - nejen zkrácení čekací doby, ale i přesnější výsledky slibuje nový přístroj Magnetom AVANTO Fit, který Nemocnice Sokolov pořídila ke konci roku za necelých 16 milionů...

Spánková laboratoř v Nemocnici Sokolov

21.01.2021 - Kdo říká, že mu stačí spát čtyři hodiny denně, je v nebezpečí, říká...

Archiv novinek

Slovenská 545

356 01 Sokolov

IČO: 24747246

skupinové DIČ: CZ699004572  
 

Copyright © 2021 NEMOS NET