Historie

Počátky péče o zdraví obyvatelstva sahají u nás až do středověku ...

Je to období špitálů, které souvisely s chudobincem, tedy útulkem pro chudáky a žebráky, o které se nikdo nemohl nebo nechtěl starat a kteří si sami nemohli zajistit ani nejnutnější existenci. Tyto špitály vznikaly nejenom ve větších městech, ale později i v menších obcích a osadách. Úroveň těchto ústavů byla většinou velmi nízká vzhledem k nedostatku materiálně-technického vybavení, kvalifikovaného personálu a nedostatečného lékařského dohledu.

K podstatnému zlepšení zdravotní péče na sokolovsku došlo asi od poloviny minulého století. Velký vzrůst zdejšího průmyslu a hornictví podstatně zhoršil zdejší životní prostředí, zvětšil úrazovost a nemocnost obyvatelstva a pod tlakem organizovaného dělnického hnutí středověké lékařské vědy jsou nahrazovány skutečnými nemocnicemi s odborně školeným lékařským a ostatním personálem. V této době se zakládaly i venkovské lékařské (praktické) ordinace a zdravotní péče se konečně stala záležitostí veřejné správy.

V Sokolově byla založena roku 1846 první městská nemocnice.

Tato městská nemocnice však brzy nestačila svým rozsahem a zařízením dané potřebě, zejména vzhledem k stále pokračujícímu vývoji hornictví a průmyslu. Proto už koncem 19. Století byly snahy o zřízení nové okresní všeobecné veřejné nemocnice.

V roce 1900 bylo zakoupeno nové staveniště nemocnice na kopci zvaném Hart, které bylo ještě v roce 1908 rozšířeno. V roce 1907 byl zadán plán staviteli.

Stavba nemocnice byla zahájena 1. června 1909 a zkolaudována 16. října 1911.

Používací povolení pro nemocnici bylo uděleno výnosem místodržitelství ze dne 4. listopadu 1911. Právo veřejnosti bylo nemocnici uděleno císařským patentem s účinností od 7. června 1914.

K hlavní budově nemocnice, která byla předána do užívání veřejnosti, byla provedena v roce 1935 přestavba, v níž byly v přízemí správní kanceláře, v prvním poschodí pak byty lékařů a v druhém poschodí byt správce. Nemocnice byla od svého založení všeobecnou nemocnicí s převážně chirurgicky orientovaným primariátem. V roce 1937 byla provedena výstavba infekčního pavilonu a v roce 1938 byl systemizován druhý primariát a to interní. Již v roce 1937 bylo systemizováno místo externího lékaře s převážným zaměřením na nemoci dětské. Za druhé světové války byly mezi budovou hospodářské správy a infekčním pavilonem umístěny dva dřevěné domky pro nemocné „totálně nasazené“ cizince.

V roce 1945 byl znovu obnoven provoz nemocnice.

Během následujících let pak změnila své poslání a stala se z ní všeobecná nemocnice. Postupně k nejstarší budově A přibývaly další pavilony. Nemocnice je tak klasickou pavilonovou nemocnicí. Výhodou je propojení jednotlivých pavilonů chodbami a výtahy.

Nemocnici spravoval Okresní úřad Sokolov. Novou organizací správních celků přešla správa na Krajský úřad Karlovarského kraje, a zřizovatelem nemocnice se stal kraj. V roce 2004 byla ukončena činnost nemocnice coby příspěvkové organizace a vznikla Nemocnice Sokolov, společnost s ručením omezeným. V roce 2006 byly sloučeny Nemocnice Sokolov, Nemocnice Cheb a Nemocnice Karlovy Vary fúzí do Karlovarské krajské nemocnice, a. s.


Šikovný školák učil děti zdravovědě, chování na silnici i jak se trefit do brány

23.05.2019 - Jak funguje lidské tělo, jak se chovat na silnici, co dělat, aby nevznikl požár a jak se chovat při požáru a také jak trefit pukem bránu či kličkovat s fotbalovým míčem. To...

V ostrovské a sokolovské nemocnici poradili zájemcům, jak si správně umýt ruce

09.05.2019 - Poukázat na nebezpečí přenosu infekcí na vlastních rukou měla za úkol preventivní akce „Mezinárodní den hygieny rukou“, ke které se během úterý opět připojila sokolovská...

Archiv novinek

Slovenská 545

356 01 Sokolov

IČO: 24747246

skupinové DIČ: CZ699004572  
 

Copyright © 2019 NEMOS NET