Informace pro návštěvy pacientů s platností od 1.7.2020

29.5.2020

O režimu návštěv rozhoduje vedení zdravotnického pracoviště dle konkrétních provozních podmínek. Návštěva bude povolena pouze  na základě individuální domluvy s pověřeným zástupcem jednotlivých oddělení, jejichž seznam naleznete níže.
 
 
Vážení návštěvníci nemocnice,
věnujte prosím pozornost následujícím informacím a pečlivě i pročtěte podmínky k uskutečnění návštěvy v našem zdravotnickém zařízení.
 
Podmínky k uskutečnění návštěvy:

 1. Nepřítomnost příznaků onemocnění COVID-19 (horečka, kašel, bolest v krku, slabost, průjem, ztráta chuti k jídlu, ztráta čichu, zimnice nebo rýma)
 2. Aktuální teplota nižší než 37,0 C (teplota může být přeměřena zdravotnickým personálem)
 3. Orgán ochrany veřejného zdraví nebo praktický lékař nenařídil karanténní opatření
 4. Respektování pokynů zdravotnického personálu
 
 • Je povolena pouze  1 osoba k 1 pacientovi/1 x denně a to maximálně na 30min
 • Každý návštěvník musí být vybaven minimálně čistou rouškou nebo jinou ochranou úst a nosu, v určených případech  (lůžka intenzivní medicíny )  návštěvnickým balíčkem (obojí k zakoupení na Centrálním registru – rouška 15,-Kč/kus, návštěvnický balíček 100,-Kč/kus)
 • Při příchodu na oddělení provede návštěvník dezinfekci rukou
 • Návštěva probíhá přednostně mimo pokoj pokud to zdravotní stav pacienta dovolí (venkovní prostory)
 • Při odchodu z oddělení provede návštěvník dezinfekci rukou
 • S ohledem na různé dispozice (prostorové i personální) jednotlivých oddělení je nutno počítat s tím, že návštěvy nemusí být povoleny ( nelze naplnit Mimořádné opatření MZČR  č.MZDR 16214/2020 – 3/MIN/KAN ze dne 19.5.20).
 • tato pravidla platí i po 1.7.2020
 
Děkujeme za respektování těchto podmínek, chráníme tím společně zdraví pacientů, zdravotnického personálu a zdraví Vaše.
 
Kontakty na jednotlivá oddělení:
 • Rehabilitační oddělení – objednání návštěv pacientů přednostně prostřednictvím emailu: michaela.balatkova@nemocnicesokolov.cz , tel: 352 520 414/ 352 520 505 (Dr. Maryna Dymyd)
 • Gynekologicko-porodnické oddělení – návštěvy mohou probíhat bez objednání v čase od 10-18hodin (stačí pouze s rouškou). Nadstandard a rodinný pokoj možnost přítomnost blízké osoby po celou dobu pobytu při dodržování nastavených pravidel.
 • Oddělení následné péče - objednání návštěv pacientů na ONP lze ve všedních dnech od 8:00 do 15:00  na tato telefonní čísla:
           ONP A  352 520 216 (zodpovědná osoba : staniční sestra Hájková)
           ONP B  352 520 202 (zodpovědná osoba:  zdravotní sestra Csernava)
 • ARO – Návštěvy mohou probíhat po předchozí domluvě na tel: 352 520 154.
 • MOJIP – Návštěvy mohou probíhat po předchozím objednání na tel: 352520285 (int.) a 352520232 (chir.)
 • Chirurgické oddělení – Návštěvní hodiny každý den od 15.00hod do 17.00hod po telefonické domluvě.
            Chirurgie I. 352520138 (zodpovědná osoba staniční sestra Hanousková)
            Chirurgii III. 352520139 (zodpovědná osoba staniční sestra Janská)
 
 • Ortopedické oddělení - Návštěvy se mohou na návštěvu objednat denně v dopoledních hodinách na tel. čísle 352 520 342.
 • Interní oddělení - Návštěvy mohou probíhat bez objednání v čase od 14-18hodin. Tel:  352 520 284, 352 520 117.
 • Oční oddělení – Návštěvy mohou probíhat po předchozím objednání na tel: 352 520 498.
 • Dětské oddělení -  Čas návštěvy nutno předem telefonicky domluvit na tel. č. 352 520 402. Návštěvy jsou možné jen u dětí, které jsou hospitalizované bez doprovodů - děti smí navštěvovat pouze rodiče či zákonní zástupci (např. při svěření do péče). U starších dětí bez doprovodů prosíme zvažte, zda je návštěva při krátkém pobytu dítěte na oddělení nutná.
 • Neurologické oddělení - Vzhledem k prostorovým a personálním možnostem oddělení, budou povolovány jen návštěvy pacientů ve vážném zdravotním stavu. Pro objednání návštěvy pacientů hospitalizovaných
              na neurologickém oddělení využijte tel. 352 520 174, email: ales.homola@nemocnicesokolov.cz.
 • Iktová jednotka - Vzhledem k prostorovým a personálním možnostem oddělení, budou povolovány jen návštěvy pacientů ve vážném zdravotním stavu. Pro objednání návštěvy pacientů hospitalizovaných
            na iktové jednotce využijte tel. 352 520 124, email: ales.novak@nemocnicesokolov.cz.


Archiv novinek

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTA 2020

02.07.2020 - ...

Sokolovská nemocnice otevřela nové Dárcovské centrum

23.06.2020 - Nemocnice Sokolov otevřela nové moderní Dárcovské centrum. Vybudované Dárcovské centrum v prostorách pavilonu C bude sloužit nejen pro odběry krve, ale i krevní plazmy a také jako...

Archiv novinek

Slovenská 545

356 01 Sokolov

IČO: 24747246

skupinové DIČ: CZ699004572  
 

Copyright © 2020 NEMOS NET